NSG fokuserte på:

  • Like vilkår for tilskudd til å rovdyrsikre gjerder.
  • Skjerpede dokumentasjonskrav fra forvaltningen gir redusert rovvilterstatning.
  • Bruk av omstillingsmidler til å avvikle sauebeite i beiteprioritert sone.

Les det skriftlige høringssvaret her.