Hvert år dør eller skades 1100 sau og lam på beite etter å ha blitt angrepet av hund. Det kommer fram av beregninger NSG har gjort.

NSG reagerer på at det ikke er noen offentlig oversikt over hvor mange husdyr som blir angrepet av hund her til lands. Verken Mattilsynet eller Landbruks- og matdepartementet (LMD) har det. Her er utdrag fra NRK-saken.

– At hunder skader og dreper sau er et økende problem, sier Fossheim. Polarhunder topper lista NSG har kommet fram til. På andreplass ligger elghund. – Hele en tredel av hunderasene vi har dokumentert har tatt sau, var polare spisshunder. Dette var overraskende med tanke på hvor få de er i Norge, sier Fossheim.

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klubb (NKK), Anne Livø Buvik, syns ikke det er overraskende at det er polarhunder som står for de fleste angrepene.

– Dette er hunder med veldig sterkt jageinstinkt, og de må ikke slippes løs. Det vet de som har polarhund. Hun mener det kan være snakk om uhell. At hunden har stukket av.

I fjor kom den nye hundeloven. Både saueeiere og hundeeiere har etterlyst forskrifter til loven, og større tydelighet rundt hva den innebærer.

NSG har gått igjennom 207 innrapporterte tilfeller av angrep, med til sammen 460 skadde eller drepte sauer og lam. Ut fra andelen av skadene som er omtalt i media, og at de legger til grunn at mange sauer som jages og skades aldri blir funnet, mener NSG det reelle tallet er 1100.

Ingen geiter ble innrapportert som skadd av hund. Men mange har opplevd at løse hunder har skambitt sau og lam. Flere av dyrene har vært døde når de er blitt funnet. Andre har vært såpass skadet at de har blitt avlivet, eller at de har dødd i etterkant av møtet med hunden. Av 100 identifiserte hunder som har gått til angrep er 35 polarhunder, 21 elghunder, 8 gjetehunderaser, 6 drivende jakthunder, 5 tjenestehunderaser og 4 fuglehunder. 21 er andre hunder. NSG har også sett på i hvilket terreng dette har skjedd, skadeomfanget, omstendighetene rundt, og hva som hendte i etterkant. Undersøkelsen viser at flesteparten av sauene ble angrepet da det var båndtvang. Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til at hundeloven er strammet inn, blant annet for å bedre ivareta beitenæringa.

– Sau har dårligere rettsvern enn hund med den nye loven. Hundens egenverdi er tydeligere. Samtidig er ansvaret utydelig beskrevet og det mangler forskrifter for hvordan loven skal tolkes, sier Fossheim. Han mener at en hunds liv settes i en særposisjon over sauens, i den nye loven.

NSG vil fortsette arbeidet med å få til en faktabasert statistikkk som bade hundeeiere, staten og saueeiere kan forholde seg til. Kun 25 prosent av saker som har med skader på sau og lam av hund når politiet, ifølge NSG. Fossheim sier at mange opplever saken blir henlagt, og at det er store ulikheter i hvordan de blir håndtert. – Vi ønsker at politidirektoratet skal lage føringer for politikamrene så saker blir behandlet likt.