Norsk Sau og Geit (NSG) følger helsemyndighetenes anbefalinger. Arrangementer som gjennomføres i regi av NSG er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende påbud og råd fra myndighetene:

>> Anbefalinger og forskriftsfestede krav om arrangementer (lenke til FHI)

Nye nasjonale innstramminger
Regjeringen har innført en rekke nasjonale smitteverntiltak:

>> Oversikt over nasjonale tiltak (lenke til regjeringen.no)

Lokale smittetiltak
Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av høyt smittepress, og det er alltid viktig å vurdere den lokale smittesituasjonen. Ansvarlig arrangør må sjekke nettsiden til kommunen for informasjon om lokale tiltak.

Møter og arrangement i Norsk Sau og Geit
Det skal være trygt å arrangere og delta på møter og aktiviteter i regi av NSG. Koronasituasjon skaper noen utfordringer for organisasjonsarbeidet, men det er fortsatt mulig å lage trygge arrangement (f.eks. digitalt).

Hva kreves av en arrangør?

 • Ansvarlig arrangør: Alle møter/aktiviteter må ha en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan være lokallag, fylkeslag, gjeterhundlag eller lignende.
 • Personbegrensninger: Følg helsemyndighetenes anbefalinger. (Se lenke over).
 • Fysisk/digitalt: Arrangør bør vurdere om møtet kan gjennomføres digitalt. Det skal tas hensyn til den lokale smittesituasjonen der møtet avholdes, samt deltagernes reiseaktivitet.
 • Fysisk avstand: Ved fysiske møter skal kravet om minst 1 meters avstand mellom møtedeltakerne følges. Sørg for at møtelokalet er stort nok, og at alle deltakere har fast sitteplass.
 • Smittesporing: Arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå i eventuell smittesporing. Bruk forhåndspåmelding eller enkel registreringsliste med navn og mobiltelefonnummer som fylles ut ved oppmøte.
 • Håndhygiene: Arrangør sørger for at alle deltakere kan ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller bruk av håndsprit.
 • Matservering: Ved matservering er det viktig med godt renhold og god håndhygiene, både blant de som tilbereder/serverer og de som spiser.
 • Informasjon: Møtedeltakere må få tydelig beskjed på forhånd om at det ikke er tillatt å stille på et fysisk møte om en har luftveissymptomer, er i karantene eller i isolasjon (dette gjelder uavhengig av om symptomene mistenkes å være Covid-19 eller vanlig forkjølelse), og om å overholde reglene om 1 meters avstand og god håndhygiene.
 • Følg smittevernrådene: Påse at deltagerne følger de generelle smittevernrådene under hele arrangementet:
  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Hold minst én meter avstand til dem som ikke er dine nærmeste
  • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller bruk håndsprit
  • Unngå fysisk kontakt, klemmer og håndhilsning
  • Bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. 
  • Hver deltaker sørger for evt. personlig smitteverneutstyr (munnbind o.l.)

Informasjonsmateriell

Helsedirektoratets nettsider finner du plakater og informasjonsmateriell for nedlasting.

Spesielt for gjeterhund:

 • Maks. antall personer gjelder inkludert evt. publikum.
 • Hunder oppstalles i bil utenom når den enkelte hund er i aksjon eller må luftes. Arrangør bør legge til rette for at hunder kan luftes på en hensiktsmessig måte i løpet av arrangementet.
 • Deltakerliste og arrangementslogg lagres sammen med dommerskjemaer og resultatlister.
 • Tauet på kve skal fjernes, da dette kan være en smittekilde. Les mer om endringer i bruk av kve her.

Oppdatert 09.10.2020: Endring i retningslinjene for gjeterhundprøver. Gjeterhundrådet har bestemt at tauet på kve skal fjernes på gjeterhundprøver arrangert i regi av NSG, da dette kan være en smittekilde.

Oppdatert  04.02.2021: Oppdatert iht. nye nasjonale retningslinjer.