- Fra 4. desember vil det gå ut varsler til første pulje som skal innrulleres. Da er det god tid til fristen for å ha gjennomført både kurs og veterinærbesøk i regi av dyrevelferdsprogrammet. Dette må gjøres innen utgangen av mars, sier Siv Svendsen i Helsetjenesten for sau i Animalia.

Hele sauenæringa står bak dyrevelferdsprogrammet (DVP). Nortura og KLF har signert bransjeretningslinjen, men både vi NSG, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter opp om programmet. Bransjeretningslinjen er også forevist Mattilsynet. Animalia har ansvar for å administrere dyrevelferdsprogrammet, noe som blant annet inkluderer prosesser rundt faglig innhold og datahåndtering.

Siv Svendsen i Animalia, her i ferd med å gjøre alt klart til oppstart i desember. 

Siden det totalt er ca. 9000 dyrehold som skal fases inn, er det laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Dersom du er usikker på din dyreholds-ID, kan du sjekke øremerkene du bruker på dyra, eller eventuelt kontakte Mattilsynet. Innrulleringsplanen er tilpasset sesongene i saueproduksjonen så godt som mulig.

- Det vil sendes ut varsler til hver enkelt produsent når innrulleringsperioden starter, slik at alle vet når det er tid for å foreta seg noe, forteller Svendsen, og legger til:

- Det kan være lurt å være litt tidlig ute i inrulleringsperioden med å avtale DVP-besøk med veterinær. Det er alltids mange som venter til siste liten, og da kan det bli veldig travelt for veterinærene. Det kan også være en fordel å gjennomføre netkurset før besøket.

Her er tidspunkene, første notering er siffer i dyreholds-ID, den første datoen er når melding om innrullering sendes ut, den andre datoen er kurs- og besøksfrist:

ID: 0-1 / Melding: 04.12.2023 / Frist: 31 / 03

ID: 2-3 / Melding: 01.08.2024 / Frist: 30.11.2024

ID: 4-5 / Melding: 01.10.2024 / Frist: 31.01.2025

ID: 6-7 / Melding: 02.12.2024 / Frist: 31.03.2025

ID. 0-9 / Melding: 01.08.2025 / Frist: 30.11.2025

* Det er laget en en egen veileder til dyrevelferdsbesøket.

* Animalia jobber også med å ferdigstille det nettbaserte kurset.

* For best mulig å kunne gjenomføre DVP-besøket av veterinær, er det gjort noen valg av indikatorer på velferden som gjennomgås og vurderes. 

Følg med, her på nettsiden og i Sau og Geit! Linker til mer informasjon kommer.