- Vi skal altså øke selvforsyningen, men å få til noe konkret om et helt nødvendig nytt inntektsmål for norske bønder, det var ikke innenfor rekkevidde for Stortinget, sier Ronald Slemmen, etter en skjebnedag med svært mye uoversiktelig tautrekking gjennom de folkevalgtes votering.

- Det er utrolig at de kan drive et sånt politisk spill mot norsk landbruk i den situasjonen vi er i nå. Særlig gjelder det medlemmer i NSG, som leverer mat av høyeste klasse, men som ikke verdsettes med en økonomi det går an å leve av, sier Ronald Slemmen.

Den omstridte beregningen av antall timer i et årsverk for bønder ble vedtatt redusert fra 1845 timer til 1750 timer, mens landbrukets krav var 1700. Voteringene endte uten noen løfter om opptrappingsplan og forpliktende tetting av innntektsgapet.

Bondedemonstrasjonen foran Stortinget gjennom et helt døgn før Stortingets behandling av det som formelt var en ny stortingsmelding, fikk stor oppmerksomhet i media. Den nye interesseorganisasjonen Grovfôralliansen, bestående av Norsk Sau og Geit, Tyr og Geno, var tydelig tilstede. Her er Ronald Slemmen og Vegard Smenes i Geno med banneret på Eidsvoll plass.

Flere gråt åpenlyst da avstemmingen var over torsdag ettermiddag, og mange henviste til at løfter i Hurdalsplattformen ikke ble holdt. Særlig var kritikken mot regjeringspartiet Senterpartiet merkbar.

- Dette kunne Senterpartiet fått mer ut av, dersom det var vilje til det. De fikk riktignok justert ned timetallet, men har da også brukt fire år på det, lyder Slemmens kommentar.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som hevder de er bondevenner, står på at de gjennom fire kommende år skal få gjennomført en lønnsvekst på rundt 200 tusen kroner mer enn andres lønnsvekst. Dette bør de vise med konkrete resultater allerede nå i begynnelslen av mai, da statens tlibud i jordbruksforhandlingene legges frem.

Geir Pollestad gikk etter Stortingets avslutning langt i å love et solid løft i inntektsmulighetene for bønder, og påpekte at nye mål om 50 prosent selvforsyning også skal bane vei for andre positive tiltak.

I Norsk Sau og Geit er det i alle fall sterk vilje til å fortsette med å påvirke den videre utformingen av politikken.

- Vi stopper ikke i kampen for en lønn på nivå med andre grupper i samfunnet. Her blir det nye runder og flere omkamper, fastslår Ronald Slemmen.

Her andre punkter vedtatt i den dramatiske voteringen i Stortinget, gjengitt av NRK: 

  • Regjeringen må snarest mulig starte arbeidet med en offentlig utredning som kan legge grunnlag for en stortingsmelding om fremtidens matsystemer, der folkehelse, klima, natur og landbruksog matpolitikk blir satt i sammenheng.
  • Regjeringen må utarbeide konkrete beredskapsplaner for en krisesituasjon som sikrer alle nordmenn nok mat
  • Regjeringen bør ta initiativ til å utarbeide en felles nordisk risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningssikkerhet for mat.
  • Regjeringen bør tilbake til Stortinget våren 2025 med en plan for mer plantebasert mat, hvor målet er at den samlede norske plantebaserte produksjonen skal styrkes og sammenhengen mellom de ulike leddene i verdikjeden skal økes.
  • Regjeringen bør gå gjennom tilskuddssystemet for å vurdere om overføringene til jordbruket fører til en styrking av norsk selvforsyning, og at mer jord i Norge tas i bruk til matproduksjon.
  • Regjeringen bør revidere strategien for økologisk landbruk i 2024.
  • Regjeringen bør utrede og prøve ut et teigbasert system, eller tilsvarende, som skal bidra til drift av krevende areal.