Tekst og foto: Yngve Ekern

- Borghild har nå jobbet i NSG i ni dager, og hun har imponert oss. Den gløden hun viser er gull verd. Nå skal vi løfte organisasjonen endta et hakk, sa Ronald Slemmen i sin tale til årsmøtet - der salen kvitterte med klapping på et nivå som tyder på at de utsendte representantene i Norsk Sau og Geit har betydelige forventninger til sin organisasjon framover.

Når det gjelder den noe omstridte framtiden til semin i NSG-regi ble bygging av ny stasjon utsatt av årsmøtet, som foreslått av styret. Innleggene fra salen før avstemming som bekreftet utsettelse, medførte et vedtak om at det settes ned en arbeidsgruppe som skal legge fram et mer begrunnet forslag til framtidens avlsstasjon innen neste årsmøte i 2025.

- Det er flott å se at bygging av ny seminstasjon skaper engasjement på årsmøtet, sa styrelederen etter avgjørelsen. Og han fortsatte:

- Det er tydelig at det er stor iver for å bygge vår egen stasjon, noe styret stiller seg bak. For å sikre at NSGs fremtidige seminstasjon tar høyde for fremtiden og neste generasjons teknologi, er vi i styret svært takknemlig for støtten vi har fått av årsmøtet til videre utreding.

Før presentasjon av årsmelding, regnskap og andre innkomne saker til generaldebatt - som alt i alt foregikk uten nevneverdig dramatikk den første dagen - hadde styrelederen flere minneverdige ord å komme med:

- Jeg har stor tro på at vi nå går inn i en tid der NSG ser fremover, med nye tanker og muligheter. Vi skal holde trykket oppe på medlemsverving, og på arbeidet med struktur i gjeterhundlag og nemder. Vi skal få likt lovverk og regler over hele fjøla, fra topp til tå. Jeg tar med i vektleggingen her at  utmarka mer og mer viktig i tiden fremover. Vi skal fortsette å produsere bærekraftig kjøtt og melk i verdensklasse i heile landet.

- Til slutt vil jeg takke heile organisasjonen for godt samarbeid i året som har gått. En spesiell takk til styret, som etter min meining har vært fantastisk i en krevende tid. Takk, også til de ansatte for jobben de gjør. Men vi kan bli bedre. Og det skal vi strekke oss etter, fastslo Slemmen.

Konkrete vedtak på årsmøtets første dag skal vi komme tilbake til med oppdateringher på hjemmesiden.  Følg med i morgen på gladnytt om hvem som får gjeve priser utdelt under årsmøtets festmiddag!

Ellers kan vi merke oss at det har vært en særdeles travel uke for de øverste tillitsvalgte i NSG. Før årsmøtet var det styremøte der hovedfokus, i tillegg til planleggingen av årsmøtet, lå på en arbeidsplan for resten av 2024.

I tillegg sto styreleder, nestleder i styret og den nye daglige lederen for en formell overlevering av Norsk Sau og Geits innspill til årets jordbruksoppgjør i Landbruks- og Matdepartementet. Det var et godt møte, rapporterer de. Og i morgen kommer landbruksminister Geir Pollestad til årsmøtet vårt.

Følg med!