Høringen starter kl. 10:15.

Lenke til høringen (med program om nett-TV)
NSG v/styreleder Ronald Cato Slemmen skal presentere vårt innspill kl. 12:07–12:10 og delta i felles spørsmålsrunde kl. 12:16–12:31.

NSG vil fremme hovedbudskapet i vårt innspill til årets jordbruksforhandlinger. Les uttalelsen fra NSG.