1. Lam og kje er perfekt på grillen
  Mange forbinder lam med sesongmat som fårikål og lammelår, men kjøttet passer også utmerket på grillen. Det lyse kjøttet har en mild smak, med god fettmarmorering som gjør det mørt og saftig. Samtidig kan lam og kje krydres opp, og passer godt til eksotiske retter fra Asia, Midtøsten og Middelhavet.
   
 2. Lam og kje utnytter utmarka for å produsere mat 
  Visste du at hele 95 % av Norges landareal er utmark? Nesten halvparten av dette arealet er egnet som husdyrbeite. Vi mennesker kan ikke spise gress, men sauen og geitas unike fordøyelsessystem gjør at de kan utnytte gresset til å lage kjøtt og melk. Norge er et langstrakt land med stor variasjon i de naturlige betingelsene for hva vi kan dyrke. Sauen og geita er viktige for å utnytte de ressursene som Norge har for å produsere mest mulig mat. Hver sommer beiter over to millioner sau og lam i norsk inn- og utmark: Her omdanner de utmarka til menneskemat.
   
 3. Lam og kje vedlikeholder våre vakre kulturlandskap 
  Sauen og geita gjør også en viktig jobb for å vedlikeholde kulturlandskapet ved å holde skog og kratt nede. Beitedyra spiller nemlig en sentral rolle i å vedlikeholde det flotte, åpne landskapet som så mange setter pris på. Det levende og vakre landskapet du beundrer på norgesferien din kan du i stor grad takke beitedyra for.
   
 4. Beitedyra opprettholder biologisk mangfold 
  Artsrikdommen i slåtte- og naturbeitemarkene er også avhengig av husdyra for å overleve. Slåttemarkene spiller en nøkkelrolle som mat og husrom for humler og villbier, og uten beitedyra vil disse gro igjen. 
   
 5. Beitedyra binder karbon
  Når beitedyra spiser av gresset, øker de faktisk karbonbindingen i beitemarkene. Beitinga fører til at gresset får dypere røtter, og øker dermed karbonlagringen i jorda. Denne karbonbindingen gir et positivt bidrag til klimaregnskapet. 

Vi håper så mange som mulig deltar på NSGs grillaksjon lørdag 26. juni!