Lengdemåling har vært brukt for å fastsette klasse hos storfe siden 2019, og siden 2022 har vellykkede utprøvinger skapt vei for at også småfe skal ha dette som en faktor. Et system for lengdemåling ble først montert i januar 2022, ut over i året på tre slakterier, både i regi av Nortura og Fatland, og på både sau og geit.

Foto: Morten Røe, Animalia

Prinsipet er at med lengdemåling utnytter vi den store sammenhengen som er i forholdet mellom vekt/lengde og kjøttfylde. Langden på slaktet blir målt fra slaktekroken i hasen til overgangen mellom bog og nakke.

Ut fra vekt og lengde blir det regnet ut en K-faktor, som så blir satt inn i en likning som bidrar til å regne ut klassen. I utprøvingsfasen er svaret i likningen vurdert opp mot klassen Animalia sine kontrollører ville satt. Målet er altså at når man har vekt og lengde på slaktet, så skal likningen regne ut klassifiserinegn som de som har tilsyn med klassifiseringen i dag ville satt.

Fremdeles er det klassifisøren som kan overprøve resultatet som blir regnet ut. Men når systemet er ferdig utprøvd og alle småfeslakterier har fått montert lengdemålingsutstyr, så vil resultatet fra lengdemålingen bidra til å bestemme klassen.

Lengdemåling er også en fordel for fettbedømmingen. Lengdemåleren tar nemlig bilde at alle slakt. Ved eventuelle klager på fettbedømmingen kan den som skal behandle klagen gå tilbake til arkivet og vurere bildene.

Alle Norturas slakterier vil få montert lengdemålingsutstyr i starten av 2024.