NSG har denne uken hatt et møte med Klima- og miljødepartementet, ved statssekretær Christian Anton Smedshaug. Fra styret hos oss stilte Ronald Slemmen, Marthe Lang-Ree, Thor Blichfeldt og Ketil Trongmo.

Møtet kom i stand etter forspørsel fra NSG. Vi ønsket dialog i forbindelse med ønske om våruttak av bjørn i Trøndelag (Snåsa) og Nordland (Grane) Etter store tap de siste årene og forsøk på skadefellinger flere ganger, mener vi det er rett at det gjøres et skadeforebyggende uttak i forkant av årets beitesesong, og dette fikk vi formidlet til KLD, som lovet å se på saken. 

Vi fikk også drøftet mulighetene for finansiering av metanmåleren utenom jordbruksavtalen, og fikk lagt frem viktigheten av at forskningen på klimautslipp fra småfeet fortsetter, og at vi er avhengig av ekstern finansiering for å få dette til. Begge sakene er viktige for NSG, og vi håper møtet bidro til å løfte sakene opp, og at vi er litt nærmere en løsning.