Her er relevante opplysninger, som også finnes på Finn.no

Norsk Sau og Geit (NSG) utvider teamet og søker en dedikert klima- og beiterådgiver. Denne stillingen vil spille en nøkkelrolle i NSGs fokus på bærekraftig landbruk, med spesiell vekt på klimatiltak, beite- og utmarksforvaltning.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagoppgaver og medlemskontakt innen klima, beitebruk, rovvilt, arealforvaltning, beiterett, dyrevelferd og helse, og økologi.
 • Bidra til metanmålinger og klimarelaterte prosjekter.
 • Være NSGs klimakalkulatorkontakt
 • Utredningsoppgaver knyttet til aktuelle temaer i utmarksbruk.
 • Presentasjon av fagstoff på nettside og i medlemsblad.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse innen natur- og miljøforvaltning, klima, husdyrvitenskap eller annen relevant utdanning
 • Kompetanse innen offentlig forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med beitenæring og husdyrhold
 • C1E-sertifikat og YSK er et ønske, men ikke et krav
 • God fysisk form og praktisk egnethet
 • Gode IT-kunnskaper samt skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • En nøkkelrolle i NSGs arbeid mot et bærekraftig landbruk.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsavtaler.
 • Et arbeidsmiljø med dyktige, engasjerte og dedikerte kolleger og medlemmer.

Arbeidssted: Kontorplass i Ås, med periodisk feltarbeid ute hos medlemmene

Interesserte kandidater oppfordres til å sende søknad og CV til NSG. For mer informasjon, ta kontakt med Daglig leder, Borghild Hillestad, på tlf. 975 29 472 eller e-post: borghild.hillestad@nsg.no

Om arbeidsgiveren

Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende ¬organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser. Virksomheten omfatter medlemskontakt, tidsskriftproduksjon, administrasjon, utviklingsarbeid innen sau- og geiteavl og en rekke oppgaver innen utmark og beitebruk. Vi samarbeider nært med faglag, landbruksorganisasjoner, akademia, forvaltningsinstanser og politiske miljø. Organisasjonen har om lag 10 000 medlemmer og arbeider gjennom 18 fylkeslag og 330 lokallag. Vi er i dag 15 ansatte og har kontor i egne lokaler i sentrum av Ås i Akershus.