I går ble nye omsetningavgifter for landbruksvarer fastsatt for 2024 av Landbruks- og matdepartementet. Satsen for maksimalavgift for kjøtt av sau og lam blir økt fra 2,50 kroner til 3,00 kroner per kg. Dette er i overkant av Omsetningsrådets forslag, i følge Nationen.

Her ser vi tonn på reguleringslager fra august 2022 til midten av desember 2023.

- Det er jo nesten tomme lagre, og det ser ikke ut til å bli noen overproduksjon med det første. Inntektene i småfenæringa er så lav, og det skal mye til før vi ser noen økning på sau og lam med det første, sier en skuffet Ronald Slemmen.

- Er vi i ferd med å komme dit at vi må bestemme om vi i det hele tatt skal ha norsk sau og lam i framtida? Etter vår mening er det jo akkurat dette kjøttet som er mest bærekraftig og framtidsretta, altså kjøtt på norske ressurser, sier styrelederen.

- Vi burde egentlig ha doblet antallet sau og lam i Norge, med tanke på både sjølforsyning og matsikkerhet, påpeker Ronald Slemmen.