- Internt i styret i Hedmark MDG er det ingen motsetninger i rovdyrspørsmålet. Vi støtter partiets politikk om en bærekraftig bestand, og en økning av antall individer innenfor dagens sone. Men vi kan ikke la være å se rovdyrspørsmålet i sammenheng med landbruks - og distriktspolitikk, og gi gårdbrukerne muligheter til å beskytte dyra sine, sier Aalstad.