Formålet med prosjektet er å undersøke om vi kan etablere et avlsarbeid for økt motstandskraft mot mastitt. 

Vi vil etablere et tett samarbeid med 40 væreringsmedlemmer med NKS som ønsker å være våre forsøksverter. I prosjektet vil vi registrere: 

  • Celletallet i melka om våren med en CMT-test som indikator på om søya har en pågående mastitt 
  • Forandringer i juret om våren og om høsten som skyldes mastitt 
  • Tilveksten på lammene om våren og sommeren for å avdekke om søya har hatt en redusert melkeproduksjon 
  • Utrangering av søyer pga jurforandringer 

Avlsavdelingen i NSG er ansvarlig prosjektet. Med oss på laget har vi Vibeke Tømmerberg og Siv Svendsen fra Helsetjenesten for sau i Animalia, og Lisbeth Hektoen fra NMBU-Veterinærhøgskolen.

Prosjektperioden er fra 01.01.2024 til 31.03.2025.

Lykkes vi med avlsarbeidet, vil vi over tid få ei mer robust og holdbar søye med lavere risiko for å få mastitt. En reduksjon i antall tilfeller av mastitt vil redusere andelen søyer som utrangeres på grunn av mastitt, øke tilveksten på lammene, forbedre velferden til søyer og lam, redusere bruken av antibiotika, styrke økonomien til sauenæringa og redusere klimaavtrykket per kg kjøtt.