Generalsekretær Lars Erik Wallin ønsket velkommen, før beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim leverte engasjert innledning om viktigheten av dette temaet for norske sauebønner.

- Den siste tiden har vi sett at flere jordskiftedommer setter både beiteretten og gjerdeplikten i en vanskelig situasjon, sa Fossheim, som deretter åpnet for spørsmål fra deltakerne.

Videre holdt Ketil Trongmo og Eivind Såstad Mjøen i Utmarksrådet innledninger om ulike gjerdeutfordinger og sine erfaringer fra henholdsvis Nordland og Trøndelag.

Håvard Hågård, jordskiftedommer i Vestre Viken, geleidet oss gjennom Grannegjerdelova, fortalte om gangen i jordskiftesaker hvordan jordskifte kan bidra konstruktivt i gjerdespørsmål.

Videre holdt Lars Nesse et tankevekkende innlegg om ulovlig oppsatte gjerder, der han også kom med skremmende eksempler fra hyttefelt rundt i landet.

Teamsmøtet ble avsluttet med spørsmålsrunder, der Hågård svarte kunnskapsrikt på spørsmål fra møtedeltagerne.

Møtet ble filmet, og er tilgengelig på nett via denne linken.