Hos rasene Norsk Kvit Sau, Kvit Spæl, Dala, Rygja, Steigar, Sjeviot, Texel og Charollais skal ullfellene til dyrene være helt hvite. Værlam som stilles på kåring av disse rasene blir vraket dersom dommerne finner farga (svarte/brune) hår eller flekker i fellen. Dette er fordi flekker i ulla er en kvalitetsfeil som forringer ullkvaliteten og kan gjøre at felllen blir klassifisert som farga på ullstasjonen. Dette gir dårligere pris til bonden, da farga ull har et mindre bruksområde enn den hvite, og er vanskeligere å farge i en del farger. 

Derfor ønsker vi at disse rasene ikke har noen svarte hår i ullfelllen sin. For å få bedre oversikt over antall dyr som har denne feilen har NSG i samarbeid med Animalia fått på plass en ny tegning/mønster kode som skal brukes for å registrere slike dyr. På den måten kan vi få en oversikt over hvilke dyr som har denne kvalitetsfeilen, og vi kan undersøke i hviken grad det er genetisk betinget.

På skjermbildet under ser dere hvordan dere registrerer flekkene på individkortet til søya/lammet/væren. Koden må brukes sammen med fargekoden "1:Kvit". Registreringen for flekker er lagt under "Tegning/Mønster" og koden heter "6:Ensfarga m/farga flekk i fell". Denne koden er ikke ment for dyr med rasekode 21, Farga Spæl, som er flekkete/rosete.

Noen flekker ser man ikke før på høsten, mens andre vil være synlige allerede ved fødsel. Farge- og mønsterregistrering kan legges inn på registreringsbilde "lamming", slik at du får registrert dyr med flekker i ulla samtidig som du merker og veier lamma om våren. Se skjermbildet under. Dersom du ikke har kolonnen for "Farge" og "Tegning/Mønster" opp i registreringsbildet fra før, kan du trykke på "valg" oppe i høyre hjørne, velge "Utvidet registrering", "Lam" og så huke av for "Farge/tegning/mønster". Dyr som ikke blir registrert med noen farge i disse rasene regner vi med er hvite uten noen flekker. OBS: Sauekontrollen sitt lammingsbilde er dynamisk og tilpasser seg skjermen. Derfor kan plasseringen av de forskjellige kolonnene være noe forskjellige utifra dimensjonen til skjermen du bruker, og om du er på PC/nettbrett eller mobil.

Noen lam har tydelige flekker, mens andre har bare noen få svarte hår som er lite synlige. Noen søyer/værer med mørke føflekker i skinnet vil kunne få svarte hår i disse når de blir eldre. Derfor kan den nye registreringen gjøres både på lam og voksne dyr. Under ser dere et lam med tydelig svart flekk i ulla.