At påsettlamma kommer i brunst og blir drektige til rett tid er viktig for det økonomiske resultatet til bonden.

Avlsavdelingen ønsker å se nærmere på frekvensen av brunstmangel hos påsettlam. For å få et korrekt bilde av dagens situasjon, trenger vi at dere registrerer brunstmangel hos påsett som ikke viser brunst i løpet av paringsperioden.

Dette gjør dere ved å bruke paringskode 13 i Sauekontrollen "Tenkt para - brunstmangel". Alle påsettlam som var tiltenkt para, men som ikke viste brunst i løpet av paringssesongen, skal få denne paringskoden. Koden legges inn på samme sted som andre paringskoder: Registrering > paring.
Du må velge dato når du registrerer denne paringskoden. En tommelfingerregel kan være at du bruker datoen når du avslutter paringssesongen, og konkluderer med at påsettlammet ikke har vist brunst.