På torsdagen, den andre av to dager med årsmøte på Gardermoen, fikk Norsk Sau og Geits representanter besøk av to personer med betydning for næringa: I tillegg til Geir Pollestad, sto også lederen i Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jacob Solberg, på talerstolen. På bildet er Pollestad flankert av daglig leder Borghild Hillestad og styreleder Ronald Slemmen.

- Noe av det viktigste vi kan gjøre i vår tid, med stor uro, er å øke lønnsomheten i å produsere norsk mat. Vi skal sammen sørge for bedre vilkår, som også inkluderer bedre velferdsordninger, slik at flere unge går inn i næringa, sa Pollestad, og fortsatte for en lydhør sal:

- Norsk landbruk er viktig for hele vårt samfunn, når det gjelder beredskap såvel som bosetting, samt arbeidsplasser og klima. Til det siste vil jeg understreke at det ikke er jordbruket som har skapt klimakrisen, men at vi er en del av løsningen.

Videre påpekte ministeren at han sist fredag la frem en stortingsmelding som blant annet inkluderte et oppjustert mål om å øke norsk selvforsyning til 50 prosent.

Etter mange opprakte hender, samt også spørsmål fra noen oppbragte utsendinger på årsmøtet, ble landbruks- og matministeren deretter nødt til å kommentere om norske bønder virkelig skal jobbe 20 prosent mer enn andre folk her i landet. Dette har vært flittig diskutert siden den samme Pollestad-signert stortingsmeldingen også inkluderte grunnlagsberegninger for landbruket som tolkes dithen.

- Nei,nei, Jeg hører det snakkes om at vi legger opp til en effektiviseringsøkning der den norske bonden skal løpe 20 prosent fortere, sa Pollestad, før han forsøkte å oppklare:

- Det vi sier er at norsk gårdsdrift er mangfoldig. Mange vil drive gård ved siden av andre jobber, av ulike grunner, og denne typen drift er også viktig. Når vi skal måle intekter er det naturlig å gjøre en vurdering av de ulike nivåene. Det er dette som skal opp i Stortinget.

På spørsmål om hvordan geiteholdet kan styrkes, reagerte Sp-ministeren så å si med å slå hånden i bordet:

- Her har dere nå sørget for at geita står på blokka mi. Så det skal skje noe, ja, sa Pollestad - før han delte med forsamlingen at også finansminister Emilie Enger Mehl er en ihuga tilhenger av den norske geita.

Tyngde var det også i Småbrukarlagsleder Tor Jacob Solberg sitt innlegg på årsmøtet denne torsdagen.

- Jeg opplever at dere i NSG er utålmodige og litt harde i klypa. Det er bra! lød innledningen hans.

Den sentrale «bondeopprøreren» skrøt av at organisasjonen viser både vilje og evne til å delta i samfunnsdebatten. Samtidig etterlyste han at NSG er mer bevisste på hvem som kan være medspillere for å styrke småfenæringen.

- Hvem er vennene deres? Det er et spørsmål alle her må stille. For vi må finne alliansepartnere, ikke bare i den nye Grovfôralliansen, men også i for eksempel turistbransjen og reiselivet. Hvis vi bare fokuserer på problemene, kommer vi ingen vei. Vi må gå i kompaniskap med flere venner i samfunnet, sa Solberg.

Begge de to gjestene snakket om at vi i Norsk Sau og Geit bør enes sterkere med andre om å kreve bedre merking av norsk kjøtt i butikker såvel som på serveringssteder. Og på årsmøtehotellet hadde de til vår glede fulgt med i timen. På festmiddagen var det lammeskank det gikk i.

Årsmøtemiddagen ble også preget av prisutdelinger med avlsstatuetter til noen av våre beste yrkesutøvere. Her representert ved Ann Kristin Tonning og Reidar Kallestad, som mottagere av statuetten for beste NKS-vær for 201952968 Tonning QH6

Prisen for beste bukk gikk til 2019351 Lisjekviten og oppdretter Hogne Kristian Homberset. Beste spæl-vær gikk til 201970446 Sulstu Aune og oppdretterne Randi Lund og Tor-Arne Olsen.

Les mer utførlig om årsmøtet i neste utgave av Sau og Geit, samt i referater som er på vei ut til tillitsvalgte og som må distribueres videre ut til medlemmer.