Hvordan er situasjonen for geit i forbrukermarkedet? Det var blant spørsmålene Solveig Rønning, styremedlem i Tine, tok opp på Teams-møtet i NSGs regi. Det korte svaret var blant annet at forbrukere kan glede seg til flere nye geiteprodukter. Allerede i slutten av mars bør småfeholdere bidra til å framsnakke to nye salatoster i butikkhyllene. Og den lille kartongen med geitemelk, som mange er blitt glade i, den kommer snart som 1-literskartong.

- I Tine har vi jo slagordet "Kanskje verdens fineste melk". Men når det gjelder geitemelk synes jeg jammen vi skulle trå til med "Garantert verdens fineste melk", sa Rønning gjennom framvisning av flere plansjer der grafikken pekte oppover.

Ellers gikk det også utenom Rønnings innlegg i fagprat om hvordan Norges Bondelag skal bidra til å styrke geitenæringa, Engasjert framført av Bodhild Fjelltveit. Torill Mørk og Rebecca Davidson fra Veterinærinstituttet bidro med en gjennomgang av resultater av sitt arbeid med smitte av hjernemark.

- Det er mye som rører seg i NSG nå. Og vi vil gjerne fokusere mer på geit. Det gjelder også i de kommende forhandlingene om jordbruksopgjøret. Kom med innspill, lød oppfordringen fra Ronald Slemmen, styreleder i NSG.

Møtet ble tatt opp, og kan ses her.