"Slik kan vi sauebønder bidra til ein mindre pressa marknad både for lammekjøt og sauekjøt, seier Kjell Erik Berntsen, styreleiar i Norsk Sau og Geit (NGS) til www.nationen.no. Berntsen understrekar at NSG korkje ønskjer eller har moglegheit til å detaljstyre kor mykje kvar sauebonde reduserer paringa og insemineringa.

- Det må vere ei vurdering for den enkelte. Sjølv reduserer eg paringa av påsettlam frå normalt 80 til rundt 50 dyr. Det vil gjer rundt 30 færre lam og reduserer min produksjon i 2018 frå 600 til 570 lam, seier Berntsen til Nationens nettutgave.

- Nortura Totalmarkeds siste prognoser gir grunn til stor uro for markedssituasjonen 2018. Særlig bekymringsfullt er utsiktene for sauekjøtt; her sliter både Nortura og de andre slakteriene med å skaffe fornuftige avsetningsmuligheter, utdyper styrelederen overfor www.nsg.no.


Styrelederen kommer neste år til å slippe 5 % færre lam på utnarksbeite.

Reduserer sjøl med over 5 %
- NSG ønsker ikke - og har heller ingen mulighet til -  å detaljstyre hvor mye en enkelt sauebonde reduserer paring/inseminering. Dette må være en individuell vurdering som må bli opp til den enkelte. Men selv vi jeg redusere paring av påsettlam fra normalt 80 til rundt 50. Dette vil gi rundt 30 færre lam og redusere min produksjon i 2018 fra 600 til 570 lam, dvs. gir en reduksjon på 5 %. Om alle våre medlemmer gjør tilsvarende vurderinger vil det være et solid og godt bidrag til å få kontroll på markedssituasjonen og avregningsprisen på relativt kort sikt, sier han.

Fortsatt lite sau/lam i kjølediskene
- Når det er sagt ser jeg ingen grunn til å frikjenne Nortura, de øvrige slakteriene og resten av verdikjeden for deres ansvar: Vi mottar fortsatt altfor mange meldinger fra irriterte forbrukerne - og sauebønder - som opplever kjøledisker uten lammekjøtt. Det påhviler slakteriene, foredlingsbedriftene og dagligvarekjedene et betydelig ansvar for å sørge for at forbrukerne får kjøpt det lammekjøttet og sauekjøttet de faktisk etterspør, sier en streng Berntsen:

Har Nortura sovet i timen?
- Når det gjelder sauekjøttmarkedet spesielt, renner e-postboksene våre - og avisene - for tiden over av skrekkhistorier om historisk lave norske oppgjørspriser og refleksjoner om at det er bedre å omsette sauekjøttet som hundemat! Dette er rett og slett flaut, tordner NSG-toppen!  
- Jeg vil minne om at oppgjørsprisen på sauekjøtt internasjonalt ligger på et helt annet nivå. I Irland og andre EU-land med en viss produksjon av sau/lam, får bøndene fortsatt utbetalt rundt 30 kr/kg. Jeg gjør meg derfor mine tanker om at Nortura og de andre slakteri- og foredlingsbedriftene her i landet må ha «sovet i timen» og glemt sauekjøttet, sier han.
- I vår og sommer gjorde Nortura - i nært samarbeide med dagligvarekjedene - en fantastisk salgsinnsats på lammekjøtt. Jeg forventer at særlig markedsleder Nortura nå øker fokus på produktutvikling og markedsføring av sauekjøtt.

Les Nationen i dag ...