I vår, under jordbruksforhandlingene, økte avtalepartene tilskuddet per kilo tilskuddsberettiget ull med tre kroner. NSG, Norilia og Fatland ull leverte et grundig gjennomarbeidet innspill til avtalepartene før forhandlingene. Tilskuddet til ull har endret seg svært lite siden årtusenskiftet. Selv om økningen ikke ble like stor som vi mener den burde vært, er dette helt klart et steg i riktig retning.

Hvordan denne økningen fordeles er det Landbruksdirektoratet, sammen med Norilia og Fatland ull, som bestemmer. Siden det nå er underskudd i markedet på hvit høstull av crossbredtypen (les; ull fra NKS og liknende raser), har man valgt å legge store deler av økningen på klasse C1. Tilskuddet til denne ulla økte derfor fra 54,35 kroner per kilo forrige ullår, til 62,00 kroner for ullåret 23/24.  Også tilskuddet til hvit vårull har økt noe, fra 48,35 kr per kilo forrige ullår, til 52,00 kr for inneværende ullår.

Vi kan tolke dette som en oppfordring til produsenter av hvit crossbredull, om å klippe to ganger i året, da helårsull normalt havner i klassen A1.

Det gjøres oppmerksom på at dette kun dreier seg om pristilskuddet som gis produsenten for ulla. Den prisen du som produsent får utbetalt, inkluderer også betalingen fra slakteriet