Om stillingen

Norsk Sau og Geit (NSG) søker etter en engasjert og dyktig leder som kan videreutvikle en viktig organisasjon for norske saue- og geitebønder.

NSG står foran spennende endringer, og ønsker seg en daglig leder som kan gi organisasjonen ny drivkraft. Den rette kandidaten må ha sterke lederegenskaper, god organisasjonsforståelse og skjønne næringen. Du vil bli sentral i å utvikle organisasjonen videre slik at den er viktig og relevant for medlemmene.

Som daglig leder blir du ansvarlig for NSGs daglige drift og samarbeid med ulike interessenter, inkludert medlemmer, landbruksfaglige organisasjoner og offentlige instanser.

NSG ønsker seg en visjonær og strategisk leder som begeistrer og motiverer. Du evner å bygge relasjoner og nettverk i relevante miljøer og å kommunisere bredt – til alt fra stortingspolitikere, medlemmer og andre i landbruket. Du motiveres av å jobbe med et fagområde som berører og angår de fleste av oss og å bidra til organisasjonens samfunnsansvar.

Den rette kandidaten har ledererfaring fra både strategisk, administrativt og operativt nivå, gjerne erfaring med å rapportere til et styre, og god forståelse for samspillet mellom administrasjonen, styret og tillitsvalgte.

Du trenger ikke å ha erfaring som bonde, men du må identifisere deg med næringen og ha interesse og forståelse for utfordringene sektoren står i.

Daglig leder rapporterer til styreleder og kontorsted er Ås.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende kontakt med Visindi AS ved Mads Yngve Storvik tel. 900 45 079, Atle Ronglan, tel. 966 27 089 eller Elise Caspara Nilsson, tel.  991 07 032. Alle kandidater behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende delen av prosessen. Søk på stillingen via www.visindi.no snarest og senest innen 6.01.2024

Om virksomheten

Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende ­organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser. Virksomheten omfatter medlemskontakt, tidsskriftproduksjon, administrasjon, utviklingsarbeid innen sau- og geitavl og en rekke oppgaver innen utmark og beitebruk. Vi samarbeider nært med faglaga, andre organisasjoner, forvaltningsinstanser og politiske miljø. Organisasjonen har 10 000 medlemmer og arbeider gjennom 18 fylkeslag og 326 lokallag. Vi har kontor i egne lokaler i sentrum av Ås i Akershus. Vi har 15 ansatte.

SØK STILLINGEN HER

Kontakter: