Vervegruppa i NSG er glad for at mange har tatt oppfordringen om å sette fokus på verving. Vi har enkeltpersoner som har vervet godt over 20 nye medlemmer til organisasjonen, og det er en solid innsats. Slike superververe er gull verdt, samtidig må vi andre ta oppgaven på alvor og ta vår del av jobben. NSG er en fantastisk organisasjon, og det jobbes godt i alle ledd. Hvis vi skal klare å gjennomføre alle oppgaver som ligger foran oss, er vi avhengig av en solid økonomi. Ambisjonene for fremtiden er store, og med flere medlemmer kan vi utføre enda flere oppgaver til nytte for småfenæringa.

Gjennom høsten har vi opplevd at innsatsen med verving er blitt sterkere, og det er bra. Verving bør være på sakslista på alle møter i organisasjonen. Det er fort gjort å tenke at "verving er ikke min jobb". Vi i vervegruppa ønsker å bruke både ros og ris når vi evaluerer kampanjen så langt. Noen er kjempeflinke og skal ha ros i bøtter og spann, mens andre ikke har gjort noen ting, og trenger litt ris. Kravene fra medlemmer til organisasjonen blir stadig større, og oppgavene står i kø. Medlemskontigenten er en bærebjelke i økonomien til NSG, og med økte kostnader, trenger vi flere medlemmer for å opprettholde og helst øke aktiviteteten.

Vervegruppas hårete mål om 1000 nye medlemmer gjennom året blir kanskje vanskelig å nå, men uansett er hver eneste nye medlem like mye verdt for oss. Vervegruppa har "pålagt" alle tillitsvalgte i hele organisasjonen å verve minst ett medlem i løpet av året. -Har DU gjort din del av jobben?? Alle som har et tillitsverv i organisasjonen har sagt ja til å ta jobben, og da er verving en del av jobben. Så de som ikke har vervet enda, må skynde seg. Verv naboen, kona, barn, sankehjelperen eller de som kjøper kjøtt hos deg. Medlemsskap i NSG kan vel også være en fin julegave?

Her verver vi under Lam23

Det skjer mye i organisasjonen fremover, og vi i vervegruppa ønsker å bidra til økt oppslutning. Vi håper jobben som gjøres både i administrasjonen, styret og fylkes- og lokallag blir lagt merke til hos både eksisterende og nye medlemmer. Selv om vervekampanjen 2023 nærmer seg slutten, vil det viktige arbeidet med verving fortsette. Vi vil markere avslutningen på kampanjen med en egen vervedag 10 januar. Følg med på nettsiden og sosiale medier når det nærmer seg.

Til dere som har vervet: Tusen hjertelig takk.

Til dere som ikke har vervet enda: Ta ansvar, verv minst ett medlem før året er over. Meld inn nye medlemmer på nsg.no. Samhold gir styrke!

Hilsen vervegruppa i NSG,

Ronald Slemmen, Ketil Trongmo, May Lisbeth Kyllingmo og Emilie Medhus Jensen