INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

NUMEDAL OG SANDSVÆR SAU OG GEIT

 

 

Årsmøtet i Numedal og Sandsvær  sau og geit avholdes torsdag

den 30. januar,  klokken 18.30 – 21.00 på Lampeland hotell.

 

Vi starter møtet med middag. Ingen egenandel, men eventuell drikke til middagen må deltagerne betale selv.

De som ønsker å delta på middagen må gi tilbakemelding til undertegnede

innen torsdag  23. januar.

Påmelding sendes til Dag A. Heintz. Mail: dag@heintz.no. Tlf: 92853592

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av møteleder.

Sak 3: Valg av to til å underskrive prototokollen.

Sak 4. Årsmelding.

Sak 5: Regnskap:

Sak 6: Valg.

Sak 7: Utsending til årsmøte i Buskerud sau og geit.

Sak 8: Innkomne saker.

Sak 9: Eventuelt, innspill til aktiviteter 2020.

 

 

Vi utfordrer alle medlemmene våre med å komme med innspill til aktiviteter i 2020.

Styret har diskutert flere fagtemaer som:

  • Lamming: Forberedelse, utfordringer, hjelpemidler.
  • Grovforproduksjon.
  • Bedre beiter: Ugras, beitekvalitet, restaurering av beiter, direktsåing.
  • Snyltebehandling.
  • Helsestatus sau.
  • Gjeterhund.
  • Ullhåndtering: Sortering, klipping.

Husk og betale kontingent.

Styret minner alle medlemmer om nye kompetansekrav for sauehold fra 1. januar 2020.

For mer informasjon, se hjemmesidene til NSG.

 

 Vel møtt til hyggelig møte og samvær.

 

 

 

Hilsen styret i Numedal og Sandsvær sau og geit.