Dark Overlay

Lokallagsstyre Ringerike Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Guro Johnsrud Leder 452 21 724
Lars Oppen Styremedlem 922 39 161
Espen Hval Styremedlem 908 81 144
Anna Clemetsdatter Müller Styremedlem 944 88 440
Eirik Ruud Glørud Kasserer 957 54 330