Før årsmøtet ble det holdt ledersamling, gjester på ledersamlingen var Jon Nikolaisen leder for Finnmark Bonde og Småbrukerlag, og Lise Kaldahl Skreddernes leder i Finnmark Bondelag.

 

Leder for Finnmark Bonde og Småbrukerlag og leder for Finnmark Bondelag orienterte om hvordan organisasjonene jobber for å ivareta saueholdets interesser. Det ble orientert om klima kuttet vi kan stå ovenfor og hva vi kan gjøre på den enkelte gård for å imøtekomme framtidige krav.

Rovdyrforvaltningen ble også drøftet av begge organisasjonene.

Begge organisasjonene er opptatt av økonomien i saueholdet, hva skal til for å bedre økonomien?

Jordbruksforhandlingene for 2020 ble drøftet og Finnmark Sau og Geit ble oppfordret til å komme med innspill til begge organisasjonene.

 

Årsmeldingen for 2019 kan du lese her https://www.nsg.no/getfile.php/13132785-1582118200/Fylkeslag/Finnmark/Dokumenter/%C3%85rsmelding2019FSG2.pdf