Dark Overlay

Lokallagsstyre Klubvik Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jørgen Moe Leder 920 45 540
Sindre Adolf Johansen Nestleder 979 73 006
Olav L. Dikkanen Kasserer 413 90 908