Dark Overlay

Lokallagsstyre Kolvik og omegn Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Mona Henriksen Leder 924 11 796
Solveig Tangeraas Kasserer 909 59 453