Dark Overlay

Lokallagsstyre Vadsø Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Irene Gallavara Leder 970 52 299
Ann Irene Rushfeldt Nestleder 913 81 918
Gøril Angell Rushfeldt Styremedlem 950 55 393
Sindre Storegraven Kasserer 993 66 667