Det vil og bli publisert tilbud haustsamling for saueholdere på hele Agder den 28-29.10 lunsj til lunsj. Publiserers denne uka. Fint om vi får til god oppslutning. Mange stiller med gode foredrag til oss.
Foreløpig saksliste.:

  • Litt info fra leder vedr sesongen og saker så langt
  • Oppsummering LD Evje 2022
  • Kåringsjå 2022
  • Oppdatering på gjeterhund sak
  • Info fra fylkesledere teamsmøte.
  • Høstsamling for sauholdere på Ernst i Krs 28-29.10 2022
  • Evnt med Saker fra styremedlemmer.