Dark Overlay

Lokallagsstyre Åmli Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Terje Ramse Leder 416 95 388
Jørund Smeland Nestleder 900 53 308
Svein Terje Dale 1. Varamedlem
Olav Mjaaland 2. Varamedlem 994 49 081
Aslak Eppeland Styremedlem 480 29 110
Kjetil Olstad Kasserer 971 52 690