Styret i 2012 består av:

  • Leder - Jan Egil Orther
  • Kasserer og sekretær - Nina Mølland
  • Styremedlem - Terje Hobbesland
  • Styremedlem - Tarjei Mjaaland
  • Styremedlem - Helge Verdal

Vi har to æresmedlemmer: Åsa og Lars Odin Engeli.

Kontingent for 2012 er på kr 150,-

Klubben holder til i Åseral kommune; det er her det vil være kurs, treninger og prøver. Medlemskontingent for 2011 er kr 150,-.

Ønsker man å melde seg inn er den nye eposten nå : nina.molland89@gmail.com


Ellers er vår kontaktperson nå Jan Egil Orthe, tlf: 91104642