Mer informasjon om erstatsningsordningen for rovviltskade på bufe finner du her