Ove Myklebust vil orientera om saueprosjektet: Ny giv i saueholdet i Vest-Agder. Arild Grødum vil informera om Kvinesdals prosjektet. Arvid Bryggeså vil delta med noen sauehistorier.

Det vil bli servert en "skikkelig sauemiddag".

 

Dette er kvelden før årsmøtet i Vest-Agder Sau og Geit og vi håper mange har anledning til å delta på denne fagkvelden.

 

Pris for kvelden er kr. 300,-. For dei som vil overnatte til neste dag, er det mulig. Pris for overnatting og frokost er kr. 545,-

 

Vi håper på godt frammøte, men må ha ei bindande påmelding innen 15. februar til Albert Hommen på tlf. 90 94 83 76.