Dark Overlay

Lokallagsstyre Fjotland og Kvinesdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Knut Risnes Leder 481 42 092
Olav Harbakk Nestleder 415 08 512
Odd Terje Rosseland Styremedlem 908 82 909
Tobias Håland Styremedlem 951 86 241
Kjell Sverre Trodahl Kasserer
Ruth Jane Rossevatn Sekretær 468 43 123