Innkomne saker meldes til styret før 5. februar.

Kontaktperson for årsmøtet er Jo Agnar Hansen, tlf 918 44 695, tika@tika.no

 

Medlemmer i valgkommitteen er:

John Langøygjelten , tlf: 915 32 908, langoygjelten@gmail.com

Per Simensen, tlf: 951 57 035, per.simensen@roros.net