Det blir i forbindelse med årsmøtet gratis gjeterhundtrening på Tronslien Gård, Alvdal fra kl 10.00

 

Årsmøteinnkalling for Hedmark gjeterhundlag

Alvdal Taverna lørdag 1. februar kl. 16.00

 

Saksliste for årsmøte 2013:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Valg av møteleder.

  1. Valg av møtesekretær

  2. Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll, sammen med leder.

Saker:

 1. Årsmelding

 2. Regnskap

 3. Fastsettelse av kontingent

 4. Innkomne saker

 5. Arbeidsplan og budsjett

 6. Valg

 

 

Stemmerett har de som står som medlem i HGL 2012 og medlem i Hedmark sau og geit 2013.

Enkel servering.

Velkommen!

Styret HGL

 

Det blir åpen gratis trening av gjeterhunder på Tronslien Gård, Alvdal samme dag fra kl 10:00. HGL stiller med instruktør, mat og drikke til alle som vil komme å trene hund eller se på! Dette er et flott tilbud til deg som er ny med gjeterhund eller som ønsker å lære mer om bruk av gjeterhund. Vi ønsker alle velkommen som deltagere eller publikum!