Kjøper du et kåra veddelam får du en vedde med avlsverdier som sier hvilke egenskaper som kan forventes av denne, samtidig som kropp, beinstilling, ull m.m. er vurdert av erfarne og kritiske kåringsdommere. Kjøper du en avkomsgranska vedde, har han sjøl vist hva han duger til gjennom avkomma han har produsert i ringen. Dette er følgelig et sikrere kjøp enn kåra veddelam.

Hovedkåringssjået i Alvdal vil være onsdag 1. oktober kl. 14.00 hos Birger Steihaug. Bestill kåra veddelam (direkte av oppdretter eller via ring) i god tid før paringa, gjerne før kåringssjået. Oppdretterne ønsker neppe å sitte inne med store, slaktemodne kåra veddelam langt utover høsten.

Avkomsgranska indeksvedder som ikke lenger er aktuelle i ringen vil legges ut for salg. Ønsker om kjøp av indeksvedder (født 2013 eller tidligere) gjøres gjennom Væreringene i Hedmark

(v/leder Magne Horten; ma-hort@online.no).

Nærmere informasjon om salget vil komme på nettsidene til Hedmark Sau og Geit (http://www.nsg.no/hedmark/)

Lykke til med planlegging av årets paringssesong!

Kontaktpersoner væreringene:

 NKS: Birger Steihaug,mob. 909 45 333, birgersteihaug@hotmail.com

Spæl: Toril Hårdnes, mob. 416 31 205, toril.hardnes@online.no

 

 

Styret i Alvdal Sau og Geit og Væreringene i Alvdal