Dark Overlay

Lokallagsstyre Engerdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kjell Magne Svendsen Leder 414 03 216
Ola Dagfinn Gløtvold Nestleder 930 63 539
Halvard Nilsen Kasserer 948 59 385
Fanny Tollebeke Sekretær 953 67 889