Dark Overlay

Lokallagsstyre Engerdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ola Dagfinn Gløtvold Nestleder 930 63 539
Halvard Nilsen Kasserer 948 59 385
Fanny Tollebeke Sekretær 953 67 889