Adresse: Nervegen 83, 2130 Knapper 

Møtestart: Kl. 18.00

 

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

2.  Valg av møteleder

3.  Valg av referent

4.  Årsmelding

5.  Regnskap

6. Valg

7.  Innkomne saker

Innkommende saker må være styret i hende innen 27 januar 2020

Alle gamle og nye medlemmer er velkommen!

 

Styret