Dark Overlay

Lokallagsstyre Odal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Per Jonas Mobråten Leder 970 42 702
Janne Vang Holen Nestleder 913 35 139
Marius Skogstad Kasserer 900 47 345
Janne Vang Holen Sekretær 913 35 139