Alt dette er kjente problemstillinger for beitebrukere med dyr i områder som er utsatt for rovdyr. Per Fossheim i FKT-prosjektet kommer nå til Nord Odal for å gi oss råd og tips om hvordan vi forholder oss til til dette når skaden skjer og hva vi må huske i etterkant.

Temaet er: Er vi egentlig forberedt på rovdyrangrep?

Målgruppe: Beitebrukere i Sør-Hedmark og Akershus

Møte: Milepælen, Nord-Odal 13.09.2016 kl.19.00

De siste årenes økte rovviltangrep har skapt en ny og utrivelig hverdag for mange beitebrukere i Sør Hedmark og Akershus. Rovdyr av alle arter opptrer med ulik styrke og lidelser påføres både folk og dyr.

Er vi egentlig forberedt på det vi møter? Møtet vil handle om oppbygging av beredskap, gjennomføring når tragedien rammer og med noen tips om hvordan vi kan hjelpe hverandre gjennom kriser av denne typen.

Vi nærmer oss sankingen. Dessverre vil mange finne kadaver i sankingen. Registering av disse er nødvendig for å sikre seg selv og beitelaget under skadeoppgjør. Det blir en gjennomgang av eksisterende baser med kadaver og info om hvordan beitelaget kan lage sine egne for å styrke egne søknader.

Erstatningssøknader som er avkortet etter rovdyrskader medfører stor frustrasjon og følelse av å ikke bli trodd. I møtet blir det en gjennomgang av regler og behandling av rovdyrskadesaker.

Møtet blir gjennomført i et samarbeid mellom beitebrukerorganisasjonene i Hedmark/Akershus og FKT-prosjektet Rovvilt-Sau.

FKT-Prosjektet Rovvilt-Sau ledes av Per Fossheim et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbrukarlag.

Innhold i møtet:

  • Hvordan organisasjonene opplever situasjonen
  • Oppbygging av beredskap
  • Når tragedien rammer
  • Logg og journaler
  • De tunge dagene
  • Skadesøknader
  • Oppbygging av kadaverbase

Vel møtt!

Arrangør er: Hedmark Sau og Geit, Akershus Sau og Geit, Hedmark Bondelag, Akershus Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Akershus Bonde og Småbrukerlag