Innkalling til årsmøte i Ringsaker Sau og Geit

 

Mandag 29. januar 2018 kl 19.00 Nortura Rudshøgda møterom kjeller.

 

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder og en til å skrive protokoll
 3. Velge to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap og revisjonsrapport
 6. Behandle forslag til aktivitetsplan 2018
 7. Innkommende saker
 8. Behandle gjeterhundlagets årsmelding og regnskap
 9. Valg og honorarer ved valgkomiteen
 10.  Velge utsendinger til årsmøte i HSG
 11. Valg av to revisorer
 12. Valg av neste års valgkomité

Velkommen! For Ringsaker Sau og Geit v. Per-Joar Os Nesthun.

Servering kl 20.00

Innkalling til årsmøte i Ringsaker Sauebeitelag kl 20.30

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder og en til å skrive protokoll
 3. Velge to til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap og revisjonsrapport
 6. Innkommende saker
 7. Valg og honorarer ved valgkomiteen
 8. Valg av to revisorer
 9. Valg av neste års valgkomité

 

Velkommen! For Ringsaker Saubeitelag v. Martin Opsal.

 

 

Husk ullinnsamling på Nortura Rudshøgda torsdag 1.februar 17.00-19.00