Tørkesommeren 2018 gjør at grôvforsituasjonen i innlandet er kritisk. Dette gjør at vi må tenke ut gode løsninger og alternativer.

Kjetil Lien ansatt i Fjøssystemer og ansvarlig for smart fôring kommer. Han vil gi råd om alternativer til grôvfor, om hvordan en kan spare grovfôr, og utnytte seg av det man har på best mulig måte. Kjetil har erfaring fra praksis da han selv er sauebonde.

Nortura informerer om strategier rundt slakting og hvordan en løser dette.

Landbrukskontoret vil informere om søknader, erstatninger og muligheter som følge av tørkesommeren.

Det blir enkel servering.

Velkommen!

Styret.