Velkommen til møte i kjelleren på Nortura 6.april kl 19.00. Animalia helsetjenesten for sau v/Tore Tollersrud forteller om tema snyltere og parasitter, og om snylte/parasittprosjektet som pågår. Det blir enkel servering.

Velkommen!