Det er vedtatt på Årsmøter i lagene Fana, Os, Arna Sau og Geit og Åsane Sau og Geit at vi skal slås sammen.
Omsider har vi kommet så langt at dette blir en realitet, og dermed duker vi til historisk aften på Stend:
Det siste Årsmøtet i de to lagene, og det første Årsmøtet i et nytt, sammenslått lag!

Årsmøtet starter med faglig innslag v/veterinær Kristin S. Gjerde. 
Dette blir felles med Åsana Sau & Geit.
Kristin går igjennom det "nye" innvollsormbehandlingsregimet på sau. Dette har det vært "mye snakk om" det siste året.

Deretter fortsetter vi med selve Årsmøtedelen for Fana, Os, Arna Sau og Geit.
Sakslisten ser slik ut:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av en til å skrive under møteboka
 3. Årsmelding
 4. Rengskap
 5. Vedtak om oppløsing av det gamle laget
 6. Forslag til navn på nytt lag
 7. Valgnemden kommer med sine forslag til årsmøtet
 8. Eventuelt

 

Vi avslutter kvelden med felles Årsmøte for det nye, sammenslåtte laget.

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av en til å skrive under møteboka
 3. Vedtak om å samle de to lagene i ett
 4. Valg av nytt navn på laget
 5. Valg av leder, styremedlemmer, valgnemd, kasserer og revisorer.
 6. Valg av utsendinger til Årsmøtet (2 stk)
 7. Eventuelt

 

Velkommen til en spennende kveld på Stend!