Nokre av medlemmane i BSG har sett fram eit ønske ,om at det vert arangert ein felles tur til Karmøy for å delta på livdyrauksjon hos Hilmar Eide.

Eide held til påTorvastad, han har sau av ulike rasar. Eide har valgt å selja livdyra sine på auksjon, i staden for på den vanlege måten der sauebønder kjem å for å kjøpe dei dyra dei vil ha utan at det vert noko konkuranse på prisen.Det er ca 60 værlam tilsalgs på laurdag.

Før auksjonen starter vert det servert grillmat.

Styret med Curt Raymond i spissen ønsker å leggja tilrette for at bømlingane tar ein tur på denne hendinga på laurdag.

Me kan møtast i Gassasundet kl 1145

Dei som ønsker å vera med og vil kjøra i lag med andre tar kontakt med Curt Raymond  98266255

 

Styret