Dyrevelferdsprogram for sau:

Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelferdsprogram for sau. Dyrevelferdsprogrammet lanseres i desember 2023.

Hordaland Sau og Geit inviterer til innføringskurs på Teams med spesialveterinær Silje Johnsgard fra Animalia, onsdag 13. desember kl. 19.30.

Følg link for å bli med…. https://teams.live.com/meet/9471772773894?p=Minv7tZZf2QawcC5