Onsdag 14/11 kl 19.00 kjem Jonathan Gerhard Haakull til Finnås for å snakka om gjetarhundhold, trening og bruk av gjetarhund, kanskje vil han visa praktisk bruk av gjetarhund også .Dette møte er for alle som er interessert i å  læra meir om kva hjelpemiddel ein god gjetarhund er.

Visst me får nok deltakarar vil det på nyåret bli starta opp eit gjetarhund kurs med Haakul som instruktør. Det er allereie nokre medlemmer som har signalisert at dei vil vera med på eit slikt kurs.

Haakul ønsker at dei av oss som har hundar som kan vera med på kurset, tar dei med til Finnås på onsdag. Han vil då komma med informasjon om kva me kan jobba med fram mot kursstart.

Håpar dette kan vera  av interesse.

 

Styret/gjeterhundansvarleg