Kåringa vert også i år i ridehallen på Tyse

I år er det me som står som arrangør av sjået, så litt hjelp på kåringsdagen er fint.

Sett dykk inn i regelverket for kåring gennerelt og din rase spesielt.

https://www.nsg.no/sau/karing-sau/karingsreglene-2023/

NB o-indeksen for å få kåra NKS lam er i år auka fra 115 til 120.